تماس با ما

تماس با ما


آدرس : تقاطع بزرگراه نيايش و كردستان - ساختمان وزارت نيرو- طبقه هشتم - بال غربي - دفتر فناوري اطلاعات
تلفن : 81606520
دورنگار : 81606522
  پاسخگو :  محمد گلشن روغنی
پست الكترونيك :   EA(at)moe.gov.ir