مقالات تخصصی

مقالات تخصصی

1399/10/13
نویسندگان: حمیدرضا اقیری، ایمان رکوعی، رضا کرمی، آرزم دهستانی، امین عدالت پور
محل انتشار : اولین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
سال انتشار: 1396