معرفی کتاب

معماری سازمانی در عمل چارچوب توگف، ابزار تحقق معماری سازمانی
1399/10/13

در این کتاب به سوالاتی همچون، توگف چیست؟_ سازمان چیست؟_ معماری در حوزه توگف چیست؟_ چرا به معماری سازمانی نیاز داریم؟_ چارچوب معماری چیست؟_ چرا توگف به عنوان  یک چارچوب برای معماری سازمانی مناسب است؟ و حوزه های مختلف معماری که توگف با آنها سرو کار دارد چیست؟.

 

لازم به ذکر است که قبلا قسمت اول این مجموعه با عنوان " معماری سازمانی الگوی مدیریت توسعه فناوری اطلاعات " معرفی شده بود است.

 هدف:

در این کتاب سعی بر آن شده تا معماری سازمانی را به صورت علمی و عملی آموزش دهد. همچنین علاوه بر ذکر مفاهیم معماری سازمانی به صورت مختصر و مفید یکی از مطرح ترین و محبوب ترین چارچوبهای معماری سازمانی یعنی توگف را نیز به صورت مفهومی و عملیاتی توضیح دهد. در این مجموعه هدف این است که با ارایه مثالهای بومی مفاهیم را به خوبی به خوانندگان منتقل نماید تا خوانندگان نیز بتوانند از آنها به بهترین شکل در جهت ارتقای سازمان خود بهره گیرند.

 

از دیگر اهداف این کتاب ترویج استفاده از معماری سازمانی در سطح سازمانهای کشور و کمک به سازمانها در جهت خودکفایی در اجرا و پشتیبانی طرحهای معماری سازمانی  و در نهایت کمک به تقویت پایه های علمی این مبحث و کمک به تحقق دولت الکترونیک است.

 

دکتر ستار هاشمی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز و در حال حاضر معاون وزارت خانه ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشند و مهندس امیر درجه دانش آموخته کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و دارنده مدرک توگف هستند