معرفی کتاب

راهنمای علمی برنامه‌ریزی معماری سازمانی
1399/10/13
در فصل نخست کتاب مبانی برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی معرفی شده، هم‌چنین مباحثی درباره‌ی برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی و متدولوژی‌ها و مقایسه‌ آن‌ها مطرح گردیده است. فصل دوم نیز به معرفی برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات و چارچوب‌ها و متدولوژی‌های مرتبط با آن اختصاص دارد. در فصل سوم روش پیاده‌سازی متدولوژی EAP به صورت گام‌ به گام معرفی شده است.