گزارش برگزاری دومین وبینار سازمانی با شعار

گزارش برگزاری دومین وبینار سازمانی با شعار "معماری سازمانی؛ سند بنیادین توسعه فاوا و دولت الکترونیک"

1399/11/04

دومین وبینار معماری سازمانی وزارت نیرو با شعار "معماری سازمانی؛ سند بنیادین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک" در روز 4شنبه مورخ 1399/11/15 و از ساعت 9 الی 11  برگزار گردید.