گزارش برگزاری سومین وبینار سازمانی با شعار

گزارش برگزاری سومین وبینار سازمانی با شعار "معماری سازمانی؛ سند تحول آفرین سازمانی"

1399/12/10

سومین وبینار معماری سازمانی وزارت نیرو با شعار "معماری سازمانی؛ سند تحول آفرین سازمانی" در روز شنبه مورخ 1399/12/9 و از ساعت 10 الی 12 برگزار گردید ...