گزارش برگزاری اولین وبینار سازمانی با شعار

گزارش برگزاری اولین وبینار سازمانی با شعار "معماری سازمانی؛ سند بنیادین توسعه فاوا"

1399/10/14

اولین وبینار معماری سازمانی وزارت نیرو با شعار "معماری سازمانی؛ سند بنیادین توسعه فاوا" در روز چهارشنبه مورخ 1399/10/24 و از ساعت 9 الی 11  برگزار گردید. ...